29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Park etmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 2
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 3
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Bölünmüş yol
D
Tali yol
Soru 4
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
3 ve 4
D
2 ve 4
Soru 5
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Kasığın iç kısmına
B
Köprücük kemiğinin iç kısmına
C
Çene altına
D
Şakak bölgesine
Soru 6
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Sinyal lambası ikaz ışığı
D
Kısa farlar ikaz ışığı
Soru 7
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 8
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elektrolit seviyesini göstermek
B
Antifriz seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Katalitik konvertör
B
Egzoz manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Emme manifoldu
Soru 10
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Eldiven ve emniyet kemeri
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Radyatörün su sızdırması
C
Debriyajın kaçırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 12
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
35
C
55
D
65
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Görüş
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
Soru 14
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Traktör
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Park etmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss496
C
ss493
D
ss495
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Atelle tespit
B
Köprü tekniği
C
Rentek manevrası
D
Kalp masajı
Soru 18
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Diş eti kanaması
D
Toplardamar kanaması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
B
Yakıt borularının uzun olması
C
Bujilerin yeni olması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Sağa ve sola dönüşlerde
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Virajlarda
Soru 21
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Dalak yırtılması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Mide delinmesi
Soru 22
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 23
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Tehlikeli madde taşıyan araç
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Bisiklet
D
Motosiklet
Soru 24
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Görev hâli dışında
Soru 25
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Motorun yağ yakması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 26
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Platin
C
Sigorta
D
Alternatör
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Solunum sesinin dinlenmesi
C
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 30
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
D
Hız azaltmak için frene basması
Soru 31
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 32
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
C
Solunum güçlüğü olanlarda
D
Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru 33
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Şeridin sağdan daralacağını
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss503
C
ss504
D
ss506
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 36
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
U dönüşü yapması
C
Aynı yönde ilerlemesi
D
Sağa dönmesi
Soru 37
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Mide
C
Yutak
D
Kalp
Soru 38
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Katılım Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Belgesi
Soru 39
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. yanlış II. doğrudur
C
Her ikisi de yanlıştır
D
I. doğru II. yanlıştır
Soru 40
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
177
B
110
C
185
D
112
Soru 41
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
El freninin çekili olduğunu
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
Soru 42
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 43
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürekli buzla ovulur
B
Hareketsiz kalması sağlanır
C
Kuvvetli masaj yapılır
D
Sıcak uygulama yapılır
Soru 44
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayılmaz
B
Kansızlık
C
Koma
D
Şok
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Gaz pedalına basılması
B
Aracın kriko ile kaldırılması
C
Debriyaj pedalına basılması
D
Akü kutup başının çıkartılması
Soru 46
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 47
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 48
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 49
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 50
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs ileri gitmeli
B
Traktör geri gitmeli
C
Traktör beklemeli
D
Otobüs beklemeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git