10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 83 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Trafik görevlisine bilgi vermesi
B
Hız sınırlarına uyması
C
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Muayene istasyonlarını denetlemek
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Durumun kötüleşmesini önlemek
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Aşırı hız yapmak
C
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya geçidini
C
Yaya yolunu
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Açılabilir tavan
B
Polen filtresi
C
Emniyet kemeri
D
Park sensörü
Soru 8
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 9
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Şarj lambasının yanmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
Soru 10
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otobüse
B
İş makinesine
C
Otomobile
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 11
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı yüzüstü yan yatış
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Dik oturuş
Soru 12
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
Monoküler (tek gözü gören)
C
İki gözü görmeyen
D
Renk körlüğü
Soru 13
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 14
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss559
B
ss562
C
ss561
D
ss560
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 17
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss442
B
ss346
C
ss369
D
ss409
Soru 18
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
90
C
80
D
110
Soru 19
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I,II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sinyal ampulü
B
Flaşör
C
Far anahtarı
D
Sigorta
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 23
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 24
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1 ve 7
C
Yalnız 4
D
1, 3 ve 6
Soru 25
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Traktör
B
İş makinası
C
Otobüs
D
At arabası
Soru 26
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Manifold
C
Teker jantı
D
Vites kutusu
Soru 27
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Şok pozisyonu
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
D
Yarı oturuş pozisyonu
Soru 28
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
60
C
100
D
80
Soru 29
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss564
C
ss565
D
ss563
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Solunum sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 32
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor
B
Diferansiyel
C
Fren
D
Egzoz
Soru 33
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kırıkların tespit edilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 35
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 36
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 37
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Sis ışıklarının
Soru 38
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Işıklı trafik işaret cihazına
Soru 39
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 40
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Antifiriz
C
Saf su
D
Alkol
Soru 41
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor soğutma suyu
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Kanama varsa, hemen durdurulması
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 43
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 44
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
B
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
C
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 45
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Hemzemin geçit
C
Banket
D
Taşıt yolu (Kaplam)
Soru 46
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
2,5
D
3,5
Soru 47
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 48
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss572
C
ss571
D
ss570
Soru 49
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 50
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git