10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 760 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Trafik görevlisine bilgi vermesi
B
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
C
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
D
Hız sınırlarına uyması
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya geçidini
C
Yaya yolunu
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
C
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 4
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
40
D
80
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Açılabilir tavan
B
Emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Park sensörü
Soru 6
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Terminal
C
Taşıt yolu (Kaplam)
D
Hemzemin geçit
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
C
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 8
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Karterde yağın kalmaması
D
Radyatörde antifrizin olmaması
Soru 9
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Park ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Sigorta
C
Sinyal ampulü
D
Far anahtarı
Soru 12
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
3,5
C
2,5
D
4,5
Soru 13
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Fren
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Kanama varsa, hemen durdurulması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 16
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 17
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 18
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Antifiriz
B
Alkol
C
Asit
D
Saf su
Soru 19
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Takip mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 20
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
At arabası
C
Traktör
D
İş makinası
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
80
D
120
Soru 22
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss560
B
ss559
C
ss562
D
ss561
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 24
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Kürek kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Ön kol kemiği
Soru 25
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 26
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I,II ve III
D
I ve II
Soru 27
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 28
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Gece körlüğü
Soru 29
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
Tali yol kavşağına yaklaştığını
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 30
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 31
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss442
B
ss346
C
ss409
D
ss369
Soru 32
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 33
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor soğutma suyu
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 34
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 35
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 36
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 37
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
2 numaralı şeridi
Soru 38
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Omurgasında kırık olan
C
Kaburgasında kırık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 39
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss570
C
ss571
D
ss572
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Emniyet kemeri takmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss565
B
ss566
C
ss563
D
ss564
Soru 43
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobile
C
Otobüse
D
İş makinesine
Soru 44
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Teker jantı
C
Buji
D
Manifold
Soru 45
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Şok pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Yarı oturuş pozisyonu
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
İlaçla tedavi etmek
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 47
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
B
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
C
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Sadece traktörün girebileceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Traktörün giremeyeceğini
Soru 49
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dik oturuş
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 50
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1, 3 ve 6
B
2, 6 ve 7
C
Yalnız 4
D
1 ve 7
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git