10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 687 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 2
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Alkol
C
Antifiriz
D
Saf su
Soru 3
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 4
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otomobile
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Otobüse
D
İş makinesine
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 6
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
40
C
100
D
80
Soru 7
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hız sınırlarına uyması
B
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 8
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Hemzemin geçit
C
Taşıt yolu (Kaplam)
D
Terminal
Soru 9
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss560
C
ss561
D
ss559
Soru 10
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 12
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Şarj lambasının yanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
Soru 13
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
Otobüs
C
İş makinası
D
Traktör
Soru 14
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss571
C
ss572
D
ss573
Soru 15
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 17
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 18
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss566
C
ss565
D
ss563
Soru 20
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
B
Bölünmüş yola gireceğini
C
Tali yol kavşağına yaklaştığını
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 21
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Sis ışıklarının
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 22
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 23
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Dik oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 24
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
Soru 25
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Şok pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Yarı oturuş pozisyonu
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yola yayanın giremeyeceğini
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya yolunu
Soru 29
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Kürek kemiği
D
Köprücük kemiği
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Dolaşımın değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Soru 31
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss369
B
ss442
C
ss409
D
ss346
Soru 32
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
3,5
C
2,5
D
1,5
Soru 33
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Buji
C
Manifold
D
Teker jantı
Soru 34
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Fren hidroliği
B
Motor soğutma suyu
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 35
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
İstediği şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
3 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 36
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I,II ve III
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Flaşör
C
Far anahtarı
D
Sinyal ampulü
Soru 38
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 39
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Burun kanamaları
Soru 40
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Birinci derece yanığı olan
B
Omurgasında kırık olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Emniyet kemeri
B
Polen filtresi
C
Park sensörü
D
Açılabilir tavan
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
B
Emniyet kemeri takmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 43
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Diferansiyel
C
Fren
D
Motor
Soru 44
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Karterde yağın kalmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Kanama varsa, hemen durdurulması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 46
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
Renk körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
İki gözü görmeyen
Soru 47
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Traktörlerin park edebileceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 48
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 49
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
90
C
110
D
80
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git