10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 163 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 2
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 3
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Kendi can güvenliğini riske atması
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 6
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Yarı oturuş pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 7
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 8
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya geçidini
Soru 10
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1, 3 ve 6
B
1 ve 7
C
Yalnız 4
D
2, 6 ve 7
Soru 11
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Gece körlüğü
C
Renk körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
B
Emniyet kemeri takmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 15
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Motor soğutma suyu
D
Antifriz
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Sinyal ampulü
C
Flaşör
D
Sigorta
Soru 17
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 18
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Burun kanamaları
Soru 19
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
80
B
100
C
40
D
60
Soru 20
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Dolaşımın değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Soru 23
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kaburgasında kırık olan
D
Omurgasında kırık olan
Soru 24
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 25
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Takip mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 26
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Traktör
B
Otobüs
C
İş makinası
D
At arabası
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Park sensörü
B
Emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Açılabilir tavan
Soru 28
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss442
B
ss369
C
ss346
D
ss409
Soru 29
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 30
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 31
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Taşıt yolu (Kaplam)
C
Terminal
D
Hemzemin geçit
Soru 32
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Antifiriz
B
Saf su
C
Alkol
D
Asit
Soru 33
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 34
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 35
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 36
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 37
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss560
B
ss559
C
ss561
D
ss562
Soru 38
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 40
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
120
C
110
D
80
Soru 41
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
2,5
C
4,5
D
3,5
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
İlaçla tedavi etmek
D
Durumun kötüleşmesini önlemek
Soru 43
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Otomobile
Soru 44
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss565
B
ss564
C
ss563
D
ss566
Soru 46
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss571
B
ss572
C
ss570
D
ss573
Soru 47
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren
B
Egzoz
C
Diferansiyel
D
Motor
Soru 48
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kürek kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 49
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 50
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Vites kutusu
C
Teker jantı
D
Manifold
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git