10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 481 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Kürek kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Köprücük kemiği
Soru 2
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Karterde yağın kalmaması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Depodaki yakıtın azalması
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Sadece traktörün girebileceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Emniyet kemeri takmak
B
Aşırı hız yapmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 5
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
3,5
C
4,5
D
2,5
Soru 6
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
40
D
80
Soru 7
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
Soru 8
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss563
C
ss564
D
ss565
Soru 11
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
İş makinası
C
Traktör
D
At arabası
Soru 12
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 13
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
1 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
2 numaralı şeridi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Dolaşımın değerlendirilmesi
C
Kırıkların tespit edilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
Durumun kötüleşmesini önlemek
Soru 16
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 17
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Işıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Park sensörü
B
Açılabilir tavan
C
Emniyet kemeri
D
Polen filtresi
Soru 19
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss559
B
ss561
C
ss560
D
ss562
Soru 20
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Motor soğutma suyu
D
Fren hidroliği
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss571
C
ss570
D
ss572
Soru 22
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 23
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
Monoküler (tek gözü gören)
C
Gece körlüğü
D
İki gözü görmeyen
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Flaşör
C
Sinyal ampulü
D
Far anahtarı
Soru 25
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Banket
C
Taşıt yolu (Kaplam)
D
Hemzemin geçit
Soru 26
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss442
B
ss369
C
ss346
D
ss409
Soru 27
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 28
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
2, 6 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 29
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Kılcal damar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Atardamar kanamaları
Soru 30
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 31
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 32
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otobüse
C
İş makinesine
D
Otomobile
Soru 33
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 34
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Tali yol kavşağına yaklaştığını
B
Bölünmüş yola gireceğini
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 35
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Trafik görevlisine bilgi vermesi
C
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
D
Hız sınırlarına uyması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 37
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren
B
Egzoz
C
Diferansiyel
D
Motor
Soru 38
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Teker jantı
C
Buji
D
Manifold
Soru 39
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya yolunu
C
Yaya geçidini
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 41
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 42
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı yüzüstü yan yatış
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Dik oturuş
Soru 43
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Alkol
B
Asit
C
Antifiriz
D
Saf su
Soru 44
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 46
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 47
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
110
D
120
Soru 48
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Sürücülerin belgelerini vermek
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Boşaltım sistemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git