10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları
13 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 408 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 2
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 3
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 4
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss572
C
ss573
D
ss571
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
90
C
110
D
80
Soru 8
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Renk körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
Gece körlüğü
Soru 9
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
1,5
C
2,5
D
4,5
Soru 10
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
İş makinası
C
Traktör
D
Otobüs
Soru 11
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
Yalnız 4
B
1, 3 ve 6
C
2, 6 ve 7
D
1 ve 7
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss565
C
ss564
D
ss563
Soru 13
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C
Hız sınırlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 14
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya yolunu
B
Yola yayanın çıkabileceğini
C
Yola yayanın giremeyeceğini
D
Yaya geçidini
Soru 16
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Tali yol kavşağına yaklaştığını
B
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Açılabilir tavan
C
Park sensörü
D
Emniyet kemeri
Soru 18
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Taşıt yolu (Kaplama)
C
Banket
D
Terminal
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 20
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
İş makinesine
C
Otobüse
D
Otomobile
Soru 21
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 22
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Sis ışıklarının
Soru 23
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 25
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Işıklı trafik işaret cihazına
Soru 26
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss560
B
ss562
C
ss559
D
ss561
Soru 27
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
2 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
3 numaralı şeridi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git