10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları
13 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 684 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss571
C
ss570
D
ss573
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 3
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 4
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 5
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
Yalnız 4
B
1 ve 7
C
2, 6 ve 7
D
1, 3 ve 6
Soru 6
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Renk körlüğü
C
Gece körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 7
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Taşıt yolu (Kaplama)
B
Terminal
C
Banket
D
Hemzemin geçit
Soru 8
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss560
C
ss559
D
ss561
Soru 9
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
Bölünmüş yola gireceğini
Soru 10
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Açılabilir tavan
B
Park sensörü
C
Polen filtresi
D
Emniyet kemeri
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 13
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobile
C
Otobüse
D
İş makinesine
Soru 14
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 15
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
3 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
2 numaralı şeridi
Soru 16
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
120
D
90
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss563
C
ss564
D
ss565
Soru 18
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs
Soru 19
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 20
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Traktör
B
At arabası
C
İş makinası
D
Otobüs
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın çıkabileceğini
B
Yaya geçidini
C
Yola yayanın giremeyeceğini
D
Yaya yolunu
Soru 22
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Muayene istasyonlarını denetlemek
B
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
C
Sürücülerin belgelerini vermek
D
Araçların muayenelerini yapmak
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 24
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 25
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 26
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 27
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
4,5
C
2,5
D
1,5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git