10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları
13 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 120 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 2
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 3
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
Tali yol kavşağına yaklaştığını
Soru 4
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 5
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
İki gözü görmeyen
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
Renk körlüğü
Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss572
C
ss570
D
ss571
Soru 7
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
İş makinası
C
At arabası
D
Traktör
Soru 8
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hız sınırlarına uyması
B
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 9
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 10
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
İstediği şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 14
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
80
C
120
D
110
Soru 15
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Işıklı trafik işaret cihazına
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Araçların muayenelerini yapmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss565
C
ss563
D
ss566
Soru 18
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
2,5
D
3,5
Soru 19
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Hemzemin geçit
C
Taşıt yolu (Kaplama)
D
Banket
Soru 20
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Şerit değiştirmek yasaktır.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın giremeyeceğini
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Emniyet kemeri
B
Polen filtresi
C
Açılabilir tavan
D
Park sensörü
Soru 23
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Emniyet kemeri takmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 25
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otobüse
C
Otomobile
D
İş makinesine
Soru 26
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 27
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss561
B
ss562
C
ss559
D
ss560
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git