10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları
13 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 610 kez okundu.

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörlerin park edebileceğini
C
Traktörün giremeyeceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 5
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 6
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Sis ışıklarının
Soru 7
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 8
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 9
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Tali yol kavşağına yaklaştığını
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D
Bölünmüş yola gireceğini
Soru 10
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 11
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hız sınırlarına uyması
B
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Açılabilir tavan
B
Polen filtresi
C
Park sensörü
D
Emniyet kemeri
Soru 13
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otomobil
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Sürücülerin belgelerini vermek
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 15
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Taşıt yolu (Kaplama)
C
Banket
D
Terminal
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın giremeyeceğini
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 17
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
1,5
C
4,5
D
3,5
Soru 18
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
Yalnız 4
C
2, 6 ve 7
D
1, 3 ve 6
Soru 19
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
3 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
2 numaralı şeridi
Soru 20
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otobüse
C
İş makinesine
D
Otomobile
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss571
C
ss570
D
ss572
Soru 22
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 23
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Monoküler (tek gözü gören)
C
Gece körlüğü
D
Renk körlüğü
Soru 24
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss560
B
ss562
C
ss559
D
ss561
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss565
B
ss563
C
ss564
D
ss566
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
120
D
80
Soru 27
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
İş makinası
B
Traktör
C
At arabası
D
Otobüs
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git