12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 142 kez okundu.

12 Aralık 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
III - II - IV - V - I
B
V - I - IV - II - III
C
I - II - III - IV - V
D
II - III - I - IV - V
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss466
A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Dönel kavşağa
C
Ana yol - tali yol kavşağına
D
Açılan köprüye
Soru 3
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
C
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Havalı korna
C
Emniyet kemeri
D
Stepne
Soru 5
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Eylül - 1 Ocak
D
1 Aralık - 1 Nisan
Soru 6
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileğinde çıkık olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Açık karın yarası olan
Soru 7
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
ss472
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 8
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
ss476
A
Sıkıştırma zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Emme zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 9
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru 10
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Umum servis aracı
C
Arazi taşıtı
D
Taşıt katarı
Soru 11
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
B
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
C
Ağzından bol sıvı verilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 12
- Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
- Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
- Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.
Yukarıda uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 13
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
ss344
A
Kavrama
B
Vites kutusu
C
Volan
D
Diferansiyel
Soru 14
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Radyatör hortumlarının su sızdırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Koruma
D
Tedavi Etme
Soru 17
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
D
Bujilerin kurum bağlaması
Soru 18
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Tahribat
C
Hasar
D
Kayıp
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Taşıtın giremeyeceğini
B
Azami hız sınırını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 20
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Burkulma
B
Çıkık
C
Donma
D
Kırık
Soru 21
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
ss464
A
Şok pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Öksürmesi engellenir
C
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
Soru 23
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss368
A
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
B
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
C
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
D
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
Soru 24
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
ss463
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 25
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
ss465
A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği yavaşlatma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 26
I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
ss469
B
ss471
C
ss470
D
ss468
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
B
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
C
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
D
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 29
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Hızını artırmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
ss466
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 30
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
50
C
15
D
40
Soru 31
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 32
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
60
B
30
C
40
D
50
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Bedensel aktivite de artma
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 34
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
so964
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Arka sis lambası ikaz ışığı
C
ABS fren sistemi ikaz ışığı
D
Hava yastığı ikaz ışığı
Soru 35
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
Park etme
C
İşaretleme
D
Trafik kazası
Soru 36
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha hızlı döner.
B
Motor daha yavaş döner.
C
Marş dişlisi zarar görür.
D
Motor daha iyi yağlama yapar.
Soru 37
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B
Trafikten ömür boyu men edilir.
C
Sürücü belgesi varsa geri alınır
D
6 ay hapis cezası verilir
Soru 38
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Önemli değildir
B
Daha büyük
C
Daha küçük
D
Aynı
Soru 39
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
15
B
10
C
7
D
30
Soru 40
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
ss475
A
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
B
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
D
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
Soru 41
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
ss474
A
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
B
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
C
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
D
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 42
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Sarı ışık
B
Kırmızı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Yeşil ışık
Soru 43
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
25
C
35
D
55
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 45
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 46
I. Aşınmayı azaltmak III. Yakıt tüketimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 47
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss473
A
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
B
Bulunduğu şeritte seyretmesi
C
Geçme sırasında hızını artırması
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Aşırı hızdan kaçınmak
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git