12 Aralık 2015 Trafik Soruları

12 Aralık 2015 Trafik Soruları
15 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 125 kez okundu.

12 Aralık 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

12 Aralık 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 12 Aralık 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Doğru Sayınız: %%SCORE%% Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 2
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss480
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 3
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Trafiği yavaşlatma işareti
C
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 4
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Kasım - 1 Mart
B
1 Aralık - 1 Nisan
C
1 Eylül - 1 Ocak
D
1 Ekim - 1 Şubat
Soru 5
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Kırmızı ışık
B
Sarı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Yeşil ışık
Soru 7
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Park etme
C
Trafikten men
D
İşaretleme
Soru 8
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
ss475
A
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
B
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
C
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
D
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
Soru 9
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
7
B
15
C
10
D
30
Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
ss472
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Soru 12
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss473
A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
C
Geçme sırasında hızını artırması
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 13
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
25
B
35
C
55
D
45
Soru 14
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 16
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
ss468
B
ss469
C
ss470
D
ss471
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss466
A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Dönel kavşağa
C
Ana yol - tali yol kavşağına
D
Açılan köprüye
Soru 18
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
50
C
40
D
35
Soru 19
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Tahribat
C
Kayıp
D
Hasar
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Emniyet kemeri
C
Havalı korna
D
Güneş gözlüğü
Soru 21
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Aşırı hızdan kaçınmak
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss494
A
Taşıtın giremeyeceğini
B
Geçme yasağı sonunu
C
Azami hız sınırını
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 24
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
ss474
A
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
B
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
C
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru 26
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Arazi taşıtı
C
Umum servis aracı
D
Taşıt katarı
Soru 27
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Trafikten ömür boyu men edilir.
B
6 ay hapis cezası verilir
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
Sürücü belgesi varsa geri alınır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git