12 Aralık 2015 Trafik Soruları

12 Aralık 2015 Trafik Soruları
15 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 61 kez okundu.

12 Aralık 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

12 Aralık 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 12 Aralık 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız. Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Doğru Sayınız: %%SCORE%% Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Aşırı hızdan kaçınmak
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
B
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
C
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
D
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Soru 3
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Umum servis aracı
C
Taşıt katarı
D
Arazi taşıtı
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss494
A
Geçme yasağı sonunu
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Taşıtın giremeyeceğini
D
Azami hız sınırını
Soru 5
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
ss474
A
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
B
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
C
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 6
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
C
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
D
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 7
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss473
A
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
B
Bulunduğu şeritte seyretmesi
C
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
D
Geçme sırasında hızını artırması
Soru 8
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
ss470
B
ss471
C
ss469
D
ss468
Soru 9
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
25
B
45
C
55
D
35
Soru 10
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
40
C
35
D
15
Soru 11
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 12
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss466
A
Açılan köprüye
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Ana yol - tali yol kavşağına
D
Dönel kavşağa
Soru 14
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss480
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 15
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
Park etme
C
Trafik kazası
D
İşaretleme
Soru 16
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
ss472
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 17
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
15
B
10
C
30
D
7
Soru 18
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Kayıp
B
Hasar
C
Tahribat
D
Trafik kazası
Soru 19
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Sürücü belgesi varsa geri alınır
B
Trafikten ömür boyu men edilir.
C
6 ay hapis cezası verilir
D
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
D
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
Soru 22
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
B
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
C
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
D
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Soru 23
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Trafiği yavaşlatma işareti
C
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Güneş gözlüğü
C
Emniyet kemeri
D
Havalı korna
Soru 25
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Aralık - 1 Nisan
B
1 Eylül - 1 Ocak
C
1 Ekim - 1 Şubat
D
1 Kasım - 1 Mart
Soru 26
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Kırmızı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Sarı ışık
D
Yeşil ışık
Soru 27
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
ss475
A
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
B
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
C
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git