13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 175 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 2
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Motosiklet
B
At arabası
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 3
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 4
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Bölünmüş yol
C
Bağlantı yolu
D
Tali yol
Soru 5
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 6
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
D
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Soru 7
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Sabır
Soru 8
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 9
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Uluslararası yol
B
Devlet yolu
C
Demir yolu
D
Otoyol
Soru 10
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Yalnız I doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 11
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Jandarma imdat
C
Ambulans
D
Polis imdat
Soru 12
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Motoru durdurmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 13
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
70
B
50
C
35
D
140
Soru 14
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
B
Motor kaputunun tam kapanmadığını
C
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 15
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Marş motorunun
C
Far ampulünün
D
Silecek motorunun
Soru 16
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 17
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Epilepsi
B
Bayılma
C
Havale
D
Şok
Soru 18
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
7 Yetişkin – 6 Bebek
B
3 Yetişkin – 2 Bebek
C
5 Yetişkin – 4 Bebek
D
2 Yetişkin – 1 Bebek
Soru 19
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz supabı
D
Emme susturucusu
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Mopet yolunu
D
Bisiklet yolunu
Soru 22
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-2
B
soru18-3
C
ss314
D
soru18-1
Soru 23
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 24
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Öksürmek
C
Yutkunmak
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
B
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 26
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Bağırsak
D
Böbrek
Soru 27
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss453
B
ss454
C
ss452
D
ss451
Soru 28
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 29
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
50
B
80
C
70
D
90
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Kasisli yola girileceğini
C
Yolda çalışma olduğunu
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 31
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 32
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Saf su
D
Antifriz
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Soru 34
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Kasko sigortasının önemini
B
Ülke ekonomisini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Soru 35
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 36
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asli kusur
B
Tali kusur
C
Kusuru paylaştırma
D
Yol kusuru
Soru 37
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Değiştirilir
B
Bantlanır
C
İple sarılır
D
Yapıştırılır
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Ters yönden yola girilmesi
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 39
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Dolaşımın değerlendirilmesi için
B
Kanamanın durdurulması için
C
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
D
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Soru 40
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Tramvay
C
Minibüs
D
Kamyonet
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Soru 42
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Demir yoluna
C
Tali yola
D
Köprüye
Soru 43
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Yolun genişliği
C
Aracın hızı
D
Yolun eğimi
Soru 44
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 45
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 46
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss446
B
ss448
C
ss449
D
ss447
Soru 47
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 48
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Sigorta
C
Ampul
D
Soket
Soru 49
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 50
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git