13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 473 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Epilepsi
B
Havale
C
Bayılma
D
Şok
Soru 2
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
35
B
50
C
70
D
140
Soru 3
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Yutkunmak
B
Öksürmek
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
İdrar kaçırmak
Soru 4
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Motor kaputunun tam kapanmadığını
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 5
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Polis imdat
C
Ambulans
D
Jandarma imdat
Soru 6
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Hızın azaltılması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 7
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 8
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Kasko sigortasının önemini
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Ülke ekonomisini
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 10
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Harekete hazırlanmasını
C
Motoru durdurmasını
D
Geri dönmesini
Soru 11
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 12
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Kanamanın durdurulması için
B
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru 13
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Şarj sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 15
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz susturucusu
B
Egzoz supabı
C
Emme susturucusu
D
Emme manifoldu
Soru 17
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 18
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Marş motorunun
B
Silecek motorunun
C
Fren pedalının
D
Far ampulünün
Soru 19
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Aracın hızı
C
Yolun eğimi
D
Yolun genişliği
Soru 20
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Tali yola
B
Demir yoluna
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 21
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 22
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Zorunlu deprem sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Hırsızlık sigortası
Soru 23
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
D
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Soru 24
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 25
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss446
B
ss449
C
ss448
D
ss447
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
50
B
70
C
90
D
80
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Kavşağa 50 m kaldığını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 28
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 29
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopet yolunu
B
Bisiklet yolunu
C
Motosikletin giremeyeceğini
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
B
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Soru 32
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Bölünmüş yol
C
Bağlantı yolu
D
Tali yol
Soru 33
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Demir yolu
B
Devlet yolu
C
Otoyol
D
Uluslararası yol
Soru 34
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yol kusuru
B
Kusuru paylaştırma
C
Tali kusur
D
Asli kusur
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
C
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
Soru 36
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Trafik adabı
C
Beden dili
D
Mizaç
Soru 37
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 38
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 39
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
At arabası
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
C
Adı ve soyadının öğrenilmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 41
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-1
B
soru18-2
C
soru18-3
D
ss314
Soru 42
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss454
B
ss452
C
ss451
D
ss453
Soru 43
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 44
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Buji
C
Ampul
D
Sigorta
Soru 45
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
Değiştirilir
C
Bantlanır
D
İple sarılır
Soru 46
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
7 Yetişkin – 6 Bebek
B
2 Yetişkin – 1 Bebek
C
5 Yetişkin – 4 Bebek
D
3 Yetişkin – 2 Bebek
Soru 47
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Aşırı tepki
C
Sabır
D
İnatlaşma
Soru 48
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Böbrek
C
Akciğer
D
Bağırsak
Soru 49
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 50
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamyonet
C
Tramvay
D
Minibüs
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git