13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 752 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Polis imdat
B
İtfaiye
C
Jandarma imdat
D
Ambulans
Soru 2
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
50
B
140
C
70
D
35
Soru 3
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Hızın azaltılması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 4
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 5
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
70
B
90
C
50
D
80
Soru 6
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 7
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Değiştirilir
B
Yapıştırılır
C
Bantlanır
D
İple sarılır
Soru 8
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
Başı sıcak su ile yıkanır.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 9
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss449
B
ss446
C
ss447
D
ss448
Soru 10
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Egzoz supabı
C
Egzoz susturucusu
D
Emme manifoldu
Soru 12
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
D
Motor kaputunun tam kapanmadığını
Soru 13
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
B
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Kanamanın durdurulması için
Soru 14
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Zorunlu deprem sigortası
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 15
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 16
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Kusuru paylaştırma
B
Asli kusur
C
Tali kusur
D
Yol kusuru
Soru 17
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Böbrek
C
Bağırsak
D
Akciğer
Soru 18
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
At arabası
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Yolda çalışma olduğunu
B
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Kasisli yola girileceğini
Soru 20
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
2 Yetişkin – 1 Bebek
B
5 Yetişkin – 4 Bebek
C
3 Yetişkin – 2 Bebek
D
7 Yetişkin – 6 Bebek
Soru 21
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Geri dönmesini
D
Motoru durdurmasını
Soru 22
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 23
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Yalnız I doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Yalnız II doğru
Soru 24
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss452
B
ss453
C
ss451
D
ss454
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Soru 26
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Silecek motorunun
C
Marş motorunun
D
Far ampulünün
Soru 27
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Ampul
C
Sigorta
D
Buji
Soru 28
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 29
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
D
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 30
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 31
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Ülke ekonomisini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
C
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
Soru 33
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bağlantı yolu
B
Bölünmüş yol
C
Geçiş yolu
D
Tali yol
Soru 34
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-3
B
ss314
C
soru18-2
D
soru18-1
Soru 35
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Epilepsi
B
Havale
C
Şok
D
Bayılma
Soru 36
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 37
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Arazi taşıtı
C
Tramvay
D
Minibüs
Soru 38
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Sesli dürtülere tepki vermek
B
Öksürmek
C
Yutkunmak
D
İdrar kaçırmak
Soru 39
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 40
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 41
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Demir yoluna
B
Kavşağa
C
Köprüye
D
Tali yola
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Bisiklet yolunu
B
Motosikletin giremeyeceğini
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Mopet yolunu
Soru 44
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Uluslararası yol
B
Devlet yolu
C
Demir yolu
D
Otoyol
Soru 45
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 46
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Mizaç
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 47
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 49
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun eğimi
C
Yolun genişliği
D
Lastiklerin durumu
Soru 50
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git