13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 674 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss449
B
ss446
C
ss447
D
ss448
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basılması
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 3
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Yağlama sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Şarj sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 4
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Araç dengesinin korunması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 5
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 6
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Tali yola
B
Demir yoluna
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 7
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız I doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 8
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-2
B
soru18-3
C
ss314
D
soru18-1
Soru 9
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
Öksürmek
D
Yutkunmak
Soru 10
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik adabı
B
Mizaç
C
Konuşma üslubu
D
Beden dili
Soru 11
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bölünmüş yol
B
Bağlantı yolu
C
Geçiş yolu
D
Tali yol
Soru 12
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Kasko sigortasının önemini
C
Ülke ekonomisini
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Soru 13
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Hızın azaltılması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 14
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Motor kaputunun tam kapanmadığını
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
D
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Mopet yolunu
D
Bisiklet yolunu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 17
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
140
B
70
C
35
D
50
Soru 18
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 19
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
Başı sıcak su ile yıkanır.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 20
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 21
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun genişliği
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun eğimi
Soru 22
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
B
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
C
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
D
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Soru 23
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Sabır
Soru 24
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Polis imdat
C
Ambulans
D
Jandarma imdat
Soru 25
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Bantlanır
B
İple sarılır
C
Değiştirilir
D
Yapıştırılır
Soru 26
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 27
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Saf su
Soru 28
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Silecek motorunun
B
Fren pedalının
C
Marş motorunun
D
Far ampulünün
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Adı ve soyadının öğrenilmesi
Soru 31
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Kamyonet
B
At arabası
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 32
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yol kusuru
B
Tali kusur
C
Asli kusur
D
Kusuru paylaştırma
Soru 33
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 34
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
90
B
50
C
80
D
70
Soru 35
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 36
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Hırsızlık sigortası
Soru 37
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss451
B
ss454
C
ss453
D
ss452
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Yolda çalışma olduğunu
B
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
C
Kasisli yola girileceğini
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 39
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Motoru durdurmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 40
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 41
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Kavşağa 50 m kaldığını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 42
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Demir yolu
B
Uluslararası yol
C
Devlet yolu
D
Otoyol
Soru 43
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 44
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Epilepsi
C
Havale
D
Şok
Soru 45
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Kamyonet
C
Tramvay
D
Arazi taşıtı
Soru 46
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Ampul
C
Sigorta
D
Buji
Soru 47
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Bağırsak
C
Böbrek
D
Akciğer
Soru 48
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Kanamanın durdurulması için
B
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Soru 49
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
5 Yetişkin – 4 Bebek
B
2 Yetişkin – 1 Bebek
C
7 Yetişkin – 6 Bebek
D
3 Yetişkin – 2 Bebek
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz supabı
B
Emme susturucusu
C
Egzoz susturucusu
D
Emme manifoldu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git