13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları
19 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 597 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asli kusur
B
Yol kusuru
C
Tali kusur
D
Kusuru paylaştırma
Soru 2
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
35
B
140
C
50
D
70
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 4
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 5
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss451
B
ss453
C
ss454
D
ss452
Soru 6
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Arazi taşıtı
Soru 7
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Yolun eğimi
C
Aracın hızı
D
Yolun genişliği
Soru 8
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 10
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Köprüye
B
Kavşağa
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 11
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Mopet yolunu
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Bisiklet yolunu
Soru 13
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Geri dönmesini
C
Motoru durdurmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Kasisli yola girileceğini
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 15
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 16
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 17
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 18
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bağlantı yolu
B
Bölünmüş yol
C
Geçiş yolu
D
Tali yol
Soru 19
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 20
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Devlet yolu
B
Otoyol
C
Demir yolu
D
Uluslararası yol
Soru 21
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
ss314
B
soru18-1
C
soru18-2
D
soru18-3
Soru 22
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 23
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
90
B
80
C
50
D
70
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git