13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları
19 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 64 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 2
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Kasisli yola girileceğini
C
Yolda çalışma olduğunu
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Mopet yolunu
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 5
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
50
B
140
C
70
D
35
Soru 6
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yol kusuru
B
Asli kusur
C
Tali kusur
D
Kusuru paylaştırma
Soru 7
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Aracın hızı
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun eğimi
Soru 8
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Uluslararası yol
B
Demir yolu
C
Otoyol
D
Devlet yolu
Soru 10
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss453
B
ss451
C
ss452
D
ss454
Soru 11
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Kamyonet
C
Arazi taşıtı
D
Tramvay
Soru 12
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 13
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 14
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Hızın azaltılması
Soru 15
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Motoru durdurmasını
D
Geri dönmesini
Soru 16
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 17
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 18
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
80
B
70
C
50
D
90
Soru 19
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
At arabası
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 20
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-3
B
ss314
C
soru18-1
D
soru18-2
Soru 21
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Tali yola
B
Demir yoluna
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 22
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Bölünmüş yol
C
Tali yol
D
Bağlantı yolu
Soru 23
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git