13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları
19 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 671 kez okundu.

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
90
B
70
C
80
D
50
Soru 2
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
70
B
50
C
35
D
140
Soru 3
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Minibüs
C
Tramvay
D
Kamyonet
Soru 4
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss453
B
ss452
C
ss451
D
ss454
Soru 5
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Aracın hızı
C
Yolun genişliği
D
Lastiklerin durumu
Soru 6
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 7
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Motoru durdurmasını
B
Geri dönmesini
C
Harekete hazırlanmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 8
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Tali yola
C
Köprüye
D
Demir yoluna
Soru 9
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Kasko sigortası
C
Hırsızlık sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 10
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Kusuru paylaştırma
B
Yol kusuru
C
Tali kusur
D
Asli kusur
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basılması
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 13
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-1
B
soru18-3
C
soru18-2
D
ss314
Soru 14
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 15
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Tali yol
C
Bölünmüş yol
D
Bağlantı yolu
Soru 16
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
C
Takip mesafesi kuralına uyulması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 17
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 18
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Kavşağa 50 m kaldığını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopet yolunu
B
Bisiklet yolunu
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Motosikletin giremeyeceğini
Soru 20
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 21
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Soru 22
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Otoyol
B
Devlet yolu
C
Demir yolu
D
Uluslararası yol
Soru 23
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
At arabası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git