22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 656 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss539
B
ss542
C
ss541
D
ss540
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki oksijen oranının artması
B
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
Soru 3
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bilinç seviyesinin artmasına
B
Saç dökülmesine
C
Omurilik zedelenmesine
D
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
Soru 4
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 5
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Kaba ve saldırgan davranılması
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Bencillikten uzak durulması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Soru 6
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekiliyse bırakılır.
B
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
C
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
D
Vites boş konuma alınır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Rot ayarının bozulması
D
Karter contasının yırtılması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 9
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motor devir göstergesinin arızalanması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Akünün boşalması
D
Far ampullerinin patlaması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Soru 11
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 12
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss543
D
ss521
Soru 13
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
2,5
D
3,5
Soru 14
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Gürültü kirliliğinin azaltılması
C
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
D
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Soru 15
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
D
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
Soru 16
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp durması
B
Burkulma
C
Kulak çınlaması
D
Şok
Soru 17
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 18
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 19
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Kuzey
D
Batı
Soru 20
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Hareket sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 21
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 22
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
60
C
40
D
50
Soru 23
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 24
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss547
B
ss549
C
ss546
D
ss548
Soru 25
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Korna
B
Sinyal Lambası
C
Yağ Lambası
D
Şarj Lambası
Soru 26
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
1, 2 ve 3
D
2 ve 3
Soru 27
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 28
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
6CM
B
1CM
C
2CM
D
5CM
Soru 29
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
Yalnız 1
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss537
C
ss538
D
ss536
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 32
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Fazla süratten kaçınılması
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Kasisli yolu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 34
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Vücut ısısının düşürülmesini
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt seviyesi kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Antifriz kontrolü
Soru 36
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I,II ve III
D
Yalnız I
Soru 37
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
60
C
20
D
40
Soru 38
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Diğer araçların durmasını sağlamalı
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 39
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
B
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
C
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
D
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
Soru 40
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Sırtta taşıma yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Rentek manevrası
Soru 41
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Sağa dönüş lambasını yakması
D
Yolun solundan gitmesi
Soru 42
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 43
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Böbrekler
B
Mide
C
Akciğerler
D
Safra kesesi
Soru 44
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gitmeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Sağa döneceklerse beklemeleri
D
Düz gideceklerse beklemeleri
Soru 45
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 46
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss554
C
ss556
D
ss557
Soru 47
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
B
Motorun devri artılır
C
Önemsenmez yola devam edilir
D
Açık camlar varsa kapatılır
Soru 48
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifiriz
B
Su buharı
C
Motorin
D
Benzin
Soru 49
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt katarı
B
Arazi taşıtı
C
Ticari taşıt
D
Araç
Soru 50
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git