22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 457 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Karter contasının yırtılması
D
Rot ayarının bozulması
Soru 2
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 3
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 4
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss540
C
ss539
D
ss542
Soru 5
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Sağa dönüş lambasını yakması
B
Yolun solundan gitmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
D
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
Soru 7
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Motorun durdurulmasına
C
Park lambasının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 8
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
B
Solunum ve nabız kontrolü
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 9
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Far ampullerinin patlaması
C
Akünün boşalması
D
Motor devir göstergesinin arızalanması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt seviyesi kontrolü
B
Yakıt kaçağı kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Antifriz kontrolü
Soru 11
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
Yalnız 1
D
2 ve 4
Soru 12
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss547
B
ss548
C
ss549
D
ss546
Soru 13
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Kuzey
C
Doğu
D
Güney
Soru 14
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss536
C
ss538
D
ss537
Soru 16
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 17
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
30
C
50
D
60
Soru 18
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Minibüs
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 19
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt katarı
B
Arazi taşıtı
C
Ticari taşıt
D
Araç
Soru 20
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Fazla süratten kaçınılması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 21
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gitmeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Sağa döneceklerse beklemeleri
Soru 22
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Benzin
B
Motorin
C
Antifiriz
D
Su buharı
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki oksijen oranının artması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 24
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Kasisli yolu
Soru 26
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 27
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
5CM
B
6CM
C
1CM
D
2CM
Soru 28
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Sinyal Lambası
B
Yağ Lambası
C
Korna
D
Şarj Lambası
Soru 29
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Saç dökülmesine
B
Bilinç seviyesinin artmasına
C
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
D
Omurilik zedelenmesine
Soru 30
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss521
C
ss524
D
ss543
Soru 31
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
B
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 33
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss557
B
ss556
C
ss555
D
ss554
Soru 34
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Gürültü kirliliğinin azaltılması
D
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Soru 35
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
B
Vites boş konuma alınır.
C
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
D
El freni çekiliyse bırakılır.
Soru 36
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
2,5
C
3,5
D
1,5
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Soru 38
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 39
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
B
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
C
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
D
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
Soru 40
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 41
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1, 2 ve 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 42
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Bencillikten uzak durulması
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Birdenbire sinirlenilmesi
Soru 43
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 44
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Safra kesesi
B
Akciğerler
C
Böbrekler
D
Mide
Soru 45
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
B
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
C
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 46
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru 47
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 48
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp durması
B
Kulak çınlaması
C
Burkulma
D
Şok
Soru 49
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
B
Önemsenmez yola devam edilir
C
Açık camlar varsa kapatılır
D
Motorun devri artılır
Soru 50
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
60
B
30
C
40
D
20
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git