22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 83 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Gürültü kirliliğinin azaltılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
Soru 2
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Kuzey
D
Güney
Soru 3
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss556
C
ss557
D
ss554
Soru 4
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
20
C
30
D
60
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Karter contasının yırtılması
B
Rot ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 6
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 7
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
B
Omurilik zedelenmesine
C
Bilinç seviyesinin artmasına
D
Saç dökülmesine
Soru 8
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B
Fazla süratten kaçınılması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 9
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Kandaki oksijen oranının artması
Soru 11
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Sinyal Lambası
B
Yağ Lambası
C
Korna
D
Şarj Lambası
Soru 12
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Böbrekler
B
Mide
C
Safra kesesi
D
Akciğerler
Soru 13
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Sağa döneceklerse beklemeleri
B
Düz gitmeleri
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
D
Kasisli yolu
Soru 15
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
B
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 16
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otobüs
B
Minibüs
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 17
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
1CM
B
2CM
C
6CM
D
5CM
Soru 18
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I,II ve III
D
II ve III
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt filtresi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 20
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
1,5
C
2,5
D
4,5
Soru 21
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss538
C
ss537
D
ss536
Soru 23
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 24
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 25
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 26
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
Park lambasının yakılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss521
B
ss524
C
ss543
D
ss522
Soru 28
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 29
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
C
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
D
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
Soru 30
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 31
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
50
B
30
C
40
D
60
Soru 32
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun devri artılır
B
Açık camlar varsa kapatılır
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
D
Önemsenmez yola devam edilir
Soru 33
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 34
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 35
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Diğer araçların durmasını sağlamalı
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 36
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Kulak çınlaması
C
Burkulma
D
Kalp durması
Soru 37
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss541
C
ss542
D
ss539
Soru 38
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Arazi taşıtı
C
Araç
D
Taşıt katarı
Soru 39
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss548
C
ss547
D
ss549
Soru 40
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 41
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boş konuma alınır.
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
C
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
D
El freni çekiliyse bırakılır.
Soru 42
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 43
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Koyu renk giysiler giyilmesi
Soru 45
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Far ampullerinin patlaması
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
D
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
Soru 48
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Kaba ve saldırgan davranılması
C
Bencillikten uzak durulması
D
Birdenbire sinirlenilmesi
Soru 49
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
U dönüşü yapmalı
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 50
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Antifiriz
C
Motorin
D
Benzin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git