22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 728 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
B
Yolun solundan gitmesi
C
Sağa dönüş lambasını yakması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 2
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp durması
B
Burkulma
C
Kulak çınlaması
D
Şok
Soru 3
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Gürültü kirliliğinin azaltılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
D
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Soru 4
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 5
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
B
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
C
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
D
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
Soru 6
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
50
B
30
C
60
D
40
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Rot ayarının bozulması
B
Fren balatalarının aşınması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Karter contasının yırtılması
Soru 8
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
B
Diğer araçların durmasını sağlamalı
C
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 9
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
60
D
30
Soru 10
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Motorin
B
Su buharı
C
Antifiriz
D
Benzin
Soru 11
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
C
Açık camlar varsa kapatılır
D
Motorun devri artılır
Soru 12
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 13
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Minibüs
D
Motosiklet
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
C
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
D
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
Soru 15
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Fazla süratten kaçınılması
Soru 16
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 17
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss547
C
ss546
D
ss548
Soru 18
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arazi taşıtı
B
Araç
C
Taşıt katarı
D
Ticari taşıt
Soru 19
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 20
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 21
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Kaba ve saldırgan davranılması
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Aşırı tepki gösterilmesi
D
Bencillikten uzak durulması
Soru 22
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 23
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
B
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
C
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 24
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Mide
B
Safra kesesi
C
Böbrekler
D
Akciğerler
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B
Açılan köprüye yaklaşıldığını
C
Kasisli yolu
D
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru 26
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss540
C
ss542
D
ss539
Soru 27
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Hareket sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 28
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 29
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
6CM
B
2CM
C
1CM
D
5CM
Soru 30
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj Lambası
B
Korna
C
Yağ Lambası
D
Sinyal Lambası
Soru 31
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekiliyse bırakılır.
B
Vites boş konuma alınır.
C
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
D
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss538
B
ss535
C
ss536
D
ss537
Soru 33
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 35
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
3,5
C
1,5
D
4,5
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Antifriz kontrolü
B
Yakıt kaçağı kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
B
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
C
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
D
Kandaki oksijen oranının artması
Soru 38
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 39
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
Soru 40
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 41
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Saç dökülmesine
B
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
C
Omurilik zedelenmesine
D
Bilinç seviyesinin artmasına
Soru 42
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 43
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Sağa döneceklerse beklemeleri
B
Düz gitmeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Düz gideceklerse beklemeleri
Soru 44
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss543
D
ss522
Soru 45
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Solunum ve nabız kontrolü
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
B
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 47
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Vücut ısısının düşürülmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 48
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
U dönüşü yapmalı
Soru 49
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss554
B
ss555
C
ss557
D
ss556
Soru 50
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Far ampullerinin patlaması
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git