22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 590 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
40
C
60
D
50
Soru 2
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss546
C
ss548
D
ss547
Soru 3
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Akan trafiği kontrol etmek
D
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 4
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Diğer araçların durmasını sağlamalı
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 6
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss542
C
ss541
D
ss539
Soru 7
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 8
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
2,5
D
3,5
Soru 9
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss543
B
ss524
C
ss521
D
ss522
Soru 10
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Motorun durdurulmasına
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 11
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Sağa dönüş lambasını yakması
B
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
C
Yolun solundan gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 13
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
B
Sağa döneceklerse beklemeleri
C
Düz gitmeleri
D
Düz gideceklerse beklemeleri
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss535
C
ss538
D
ss536
Soru 15
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 16
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 17
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Minibüs
Soru 18
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru 19
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Kuzey
D
Güney
Soru 20
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
Soru 21
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Kasisli yolu
C
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
D
Açılan köprüye yaklaşıldığını
Soru 23
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
U dönüşü yapmalı
B
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 24
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
60
C
30
D
20
Soru 25
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arazi taşıtı
B
Ticari taşıt
C
Taşıt katarı
D
Araç
Soru 26
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Bencillikten uzak durulması
B
Aşırı tepki gösterilmesi
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Birdenbire sinirlenilmesi
Soru 27
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss556
B
ss554
C
ss555
D
ss557
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git