22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 61 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss524
C
ss521
D
ss543
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss538
B
ss537
C
ss536
D
ss535
Soru 3
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gideceklerse beklemeleri
B
Sağa döneceklerse beklemeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Düz gitmeleri
Soru 4
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 5
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Park lambasının yakılmasına
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Motorun durdurulmasına
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
C
Kasisli yolu
D
Açılan köprüye yaklaşıldığını
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss548
B
ss546
C
ss547
D
ss549
Soru 8
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 9
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 11
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
4,5
C
3,5
D
1,5
Soru 12
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
1, 2 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 13
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 14
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arazi taşıtı
B
Ticari taşıt
C
Taşıt katarı
D
Araç
Soru 15
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 16
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
50
B
30
C
60
D
40
Soru 17
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 18
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Aşırı tepki gösterilmesi
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Bencillikten uzak durulması
Soru 19
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Minibüs
D
Otobüs
Soru 20
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss539
C
ss542
D
ss540
Soru 21
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 22
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Sağa dönüş lambasını yakması
B
Yolun solundan gitmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
Soru 23
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
20
C
60
D
40
Soru 24
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 25
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss557
B
ss554
C
ss555
D
ss556
Soru 26
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
Yalnız 1
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 27
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Doğu
D
Kuzey
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git