22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 664 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
C
Kasisli yolu
D
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru 2
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gideceklerse beklemeleri
B
Düz gitmeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Sağa döneceklerse beklemeleri
Soru 3
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 4
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss556
B
ss554
C
ss557
D
ss555
Soru 5
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
60
D
30
Soru 6
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Park lambasının yakılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 7
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 8
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 9
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss542
B
ss539
C
ss540
D
ss541
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss538
B
ss537
C
ss536
D
ss535
Soru 11
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 12
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 13
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
4,5
C
1,5
D
3,5
Soru 14
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss543
C
ss522
D
ss521
Soru 15
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 16
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yolun solundan gitmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 18
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 19
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss548
C
ss546
D
ss547
Soru 21
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Batı
C
Güney
D
Doğu
Soru 22
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 23
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 24
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
40
C
50
D
30
Soru 25
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Diğer araçların durmasını sağlamalı
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
D
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
Soru 26
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç
B
Arazi taşıtı
C
Taşıt katarı
D
Ticari taşıt
Soru 27
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Kaba ve saldırgan davranılması
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Bencillikten uzak durulması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git