22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 112 kez okundu.

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 2
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 3
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
50
C
30
D
60
Soru 4
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
30
C
20
D
60
Soru 5
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 6
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gideceklerse beklemeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Sağa döneceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 7
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 8
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss556
C
ss554
D
ss557
Soru 9
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Doğu
C
Batı
D
Güney
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
Soru 11
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
2,5
D
3,5
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss536
C
ss537
D
ss538
Soru 13
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 14
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Arazi taşıtı
C
Araç
D
Taşıt katarı
Soru 15
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Minibüs
Soru 16
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
C
Sağa dönüş lambasını yakması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 17
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Bencillikten uzak durulması
C
Birdenbire sinirlenilmesi
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 18
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 19
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 20
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss521
B
ss522
C
ss524
D
ss543
Soru 22
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 23
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss539
C
ss542
D
ss541
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B
Kasisli yolu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss547
C
ss549
D
ss548
Soru 26
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 27
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git