27 Ağustos 2016 Trafik Soruları

27 Ağustos 2016 Trafik Soruları
19 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 384 kez okundu.

27 Ağustos 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Ağustos 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Ağustos 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Kask
C
Eldiven
D
Yansıtıcı giysi
Soru 2
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Duyuru
B
Ses
C
Konuşma
D
Gürültü
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss566
A
Havalimanına
B
Açılan köprüye
C
Işıklı işaret cihazına
D
Ana yol-tali yol kavşağına
Soru 4
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Yeşil
D
Kırmızı oklu
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B
Aracın arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 6
I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
B
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
C
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
D
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
Soru 8
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
ss427
A
Takip mesafesine
B
Öndeki aracı geçme kuralına
C
Kavşaklarda geçiş hakkına
D
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Soru 9
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
ss419
B
ss417
C
ss416
D
ss418
Soru 10
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 11
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
10
B
5
C
20
D
15
Soru 12
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
40
C
50
D
20
Soru 13
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Ana yol
B
Geçiş yolu
C
Banket
D
Bağlantı yolu
Soru 14
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
ss388
A
Işıklara 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 15
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Hızını artırması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ss422
B
ss424
C
ss423
D
ss425
Soru 17
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
ss420
A
Yandan rüzgâr
B
Dönel kavşak
C
Gizli buzlanma
D
Gevşek şev
Soru 18
I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 19
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
ss421
A
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
B
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
C
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
D
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? (1. Grupta Olmayan Soru)
A
Hızı viraja girmeden önce artırmak
B
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 21
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
10
C
30
D
20
Soru 22
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
2,5
B
3,5
C
4,5
D
1,5
Soru 23
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss426
A
1, 2 ve 3
B
Yalnız 1
C
Yalnız 2
D
Yalnız 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git