27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 731 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Dirsek
C
Kafatası
D
El bileği
Soru 2
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss509
C
ss510
D
ss511
Soru 4
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
C
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
D
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
B
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss507
B
ss447
C
ss446
D
ss448
Soru 8
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
C
Hızını azaltması
D
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru 9
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 10
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 12
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 13
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Frenlerden ses gelir
B
Fren hidroliği azalır
C
Fren pedalı sertleşir
D
Araç bir tarafa çeker
Soru 14
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Motorun erken ısınmasını sağlamak
B
Yakıt tüketimini artırmak
C
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 16
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Soğuk içecekler içirilmesi
B
Şok pozisyonunda yatırılması
C
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
D
Temiz hava almasının sağlanması
Soru 17
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 18
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 19
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss523
B
ss521
C
ss524
D
ss522
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Araç trafiğine kapalı yolu
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Diferansiyel
C
Amortisör
D
Direksiyon
Soru 22
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
Her ikisi de yanlıştır
C
I. doğru II. yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 23
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Boyun
B
Kol
C
Göğüs
D
Bacak
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss516
C
ss557
D
ss514
Soru 25
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Bilinci
B
Solunumu
C
Diş eti kanaması
D
Dolaşımı
Soru 26
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durmadan geçmeli
B
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
C
Durup beklemeli
D
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Soru 27
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
30
C
50
D
20
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 29
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekme halatı
B
Takograf
C
Emniyet kemeri
D
Boyun korsesi
Soru 30
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Geriye Dönmeli
C
Sola dönmeli
D
Doğru gitmeli
Soru 31
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 32
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
B
Kan dolaşımını yavaşlatmak
C
Solunum sıkıntısını azaltmak
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Soru 33
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Tam tıkanma
B
Kısmi tıkanma
C
Damar tıkanması
D
Solunum durması
Soru 34
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 35
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 36
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 37
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akünün boşalması
C
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Motorlu araç sahibi olma şartı
C
Eğitim ve sınav şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 39
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
80
B
70
C
30
D
50
Soru 40
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Fren hidroliğinin bitmesi
C
Yağın azalması
D
Akünün boşalması
Soru 41
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
5
B
20
C
15
D
10
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Sola tehlikeli devamlı virajı
B
Sola mecburi yönü
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 43
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Fren hidroliği
B
Motor soğutma suyu
C
Akü elektroliti
D
Cam suyu
Soru 45
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp spazmı
B
Kalp krizi
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp masajı
Soru 46
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
D
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Soru 47
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 48
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss519
B
ss518
C
ss520
D
ss517
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git