27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 89 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Durup beklemeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 2
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 3
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 4
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
30
B
80
C
70
D
50
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 6
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak
D
Yakıt tüketimini artırmak
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Dirsek
B
Kafatası
C
El bileği
D
Omurga
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Araçların muayenesini yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 10
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss523
C
ss521
D
ss524
Soru 12
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
50
C
40
D
20
Soru 13
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Sola tehlikeli devamlı virajı
D
Tünele yaklaşıldığını
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Geçme yasağı sonunu
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 16
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Tam tıkanma
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Damar tıkanması
Soru 17
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Hızını azaltması
D
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
B
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss446
B
ss448
C
ss507
D
ss447
Soru 20
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Kalp krizi
C
Kalp spazmı
D
Göğüs ağrısı
Soru 21
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 22
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekme halatı
B
Takograf
C
Boyun korsesi
D
Emniyet kemeri
Soru 23
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
Soru 24
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Akünün boşalması
B
Marş motorunun arızalanması
C
Yağın azalması
D
Fren hidroliğinin bitmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss517
B
ss520
C
ss518
D
ss519
Soru 26
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
B
Solunum sıkıntısını azaltmak
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 28
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Soru 29
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
C
Takip mesafesinin azaltılması
D
Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru 30
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Geriye Dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Sola dönmeli
Soru 31
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss511
C
ss510
D
ss509
Soru 33
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Motor soğutma suyu
B
Cam suyu
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss516
B
ss514
C
ss515
D
ss557
Soru 36
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 37
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Frenlerden ses gelir
B
Araç bir tarafa çeker
C
Fren hidroliği azalır
D
Fren pedalı sertleşir
Soru 38
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Kol
B
Göğüs
C
Bacak
D
Boyun
Soru 39
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
20
B
15
C
10
D
5
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Motorlu araç sahibi olma şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Sağlık şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 41
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Soğuk içecekler içirilmesi
C
Şok pozisyonunda yatırılması
D
Temiz hava almasının sağlanması
Soru 42
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Bilinci
B
Solunumu
C
Diş eti kanaması
D
Dolaşımı
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
B
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
C
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
D
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
Soru 44
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 45
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 47
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Amortisör
B
Kilometre sayacı
C
Diferansiyel
D
Direksiyon
Soru 49
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
C
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 50
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git