27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 147 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Araçların aynı şeritte seyretmesi
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Takip mesafesinin azaltılması
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 2
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 3
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Sağlık şartı
Soru 5
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Asit ilave edilmeli
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss515
C
ss514
D
ss516
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss510
C
ss509
D
ss511
Soru 8
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Hızını azaltması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru 9
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss524
C
ss521
D
ss523
Soru 11
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 12
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
C
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
D
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
Soru 16
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Doğru gitmeli
C
Geriye Dönmeli
D
Beklemeli
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Sola tehlikeli devamlı virajı
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Sola mecburi yönü
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Diferansiyel
B
Amortisör
C
Kilometre sayacı
D
Direksiyon
Soru 20
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Soru 21
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
Çekme halatı
C
Takograf
D
Boyun korsesi
Soru 22
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Tam tıkanma
C
Damar tıkanması
D
Solunum durması
Soru 23
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 24
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 25
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
El bileği
B
Omurga
C
Dirsek
D
Kafatası
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
80
B
50
C
70
D
30
Soru 27
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu
Soru 29
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Dolaşımı
C
Solunumu
D
Bilinci
Soru 30
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 31
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
30
C
20
D
40
Soru 32
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp spazmı
B
Kalp krizi
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp masajı
Soru 33
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Frenlerden ses gelir
B
Fren hidroliği azalır
C
Araç bir tarafa çeker
D
Fren pedalı sertleşir
Soru 34
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 35
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
D
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
D
Yakıt tüketimini artırmak
Soru 37
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 38
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Soğuk içecekler içirilmesi
C
Temiz hava almasının sağlanması
D
Şok pozisyonunda yatırılması
Soru 39
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss518
B
ss519
C
ss517
D
ss520
Soru 41
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Akünün boşalması
B
Marş motorunun arızalanması
C
Yağın azalması
D
Fren hidroliğinin bitmesi
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss507
B
ss448
C
ss446
D
ss447
Soru 43
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Kan dolaşımını yavaşlatmak
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Soru 45
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Bacak
C
Kol
D
Boyun
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 47
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durup beklemeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
D
Durmadan geçmeli
Soru 48
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
15
B
5
C
20
D
10
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
B
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 50
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git