27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 458 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Sola tehlikeli devamlı virajı
D
Tünele yaklaşıldığını
Soru 3
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru 4
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Temiz hava almasının sağlanması
C
Soğuk içecekler içirilmesi
D
Şok pozisyonunda yatırılması
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 6
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
30
C
20
D
50
Soru 7
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
Soru 8
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss557
C
ss516
D
ss514
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 11
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Hızını azaltması
Soru 12
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Soru 13
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru 14
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 15
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
80
B
30
C
50
D
70
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Kafatası
C
Dirsek
D
El bileği
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
Soru 18
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç bir tarafa çeker
B
Fren pedalı sertleşir
C
Frenlerden ses gelir
D
Fren hidroliği azalır
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss508
C
ss511
D
ss510
Soru 20
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 21
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durup beklemeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 22
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss523
D
ss522
Soru 23
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Solunum durması
C
Tam tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Motorun erken ısınmasını sağlamak
B
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
C
Yakıt tüketimini artırmak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Diferansiyel
C
Amortisör
D
Direksiyon
Soru 26
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 27
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 28
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Yağın azalması
C
Akünün boşalması
D
Fren hidroliğinin bitmesi
Soru 29
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Doğru gitmeli
C
Beklemeli
D
Geriye Dönmeli
Soru 30
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 32
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Fren hidroliği
B
Motor soğutma suyu
C
Cam suyu
D
Akü elektroliti
Soru 34
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss517
B
ss519
C
ss518
D
ss520
Soru 36
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Solunumu
C
Dolaşımı
D
Bilinci
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Öndeki taşıtı geçme yasağını
B
Geçme yasağı sonunu
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Araç trafiğine kapalı yolu
Soru 38
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
B
Kan dolaşımını yavaşlatmak
C
Solunum sıkıntısını azaltmak
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Soru 39
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Azami hız sınırını aşmışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss446
B
ss448
C
ss507
D
ss447
Soru 41
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
20
B
5
C
10
D
15
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
B
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
C
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 45
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp krizi
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp spazmı
D
Kalp masajı
Soru 46
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Kol
B
Boyun
C
Göğüs
D
Bacak
Soru 47
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
Takograf
C
Boyun korsesi
D
Çekme halatı
Soru 48
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 49
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 50
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akünün boşalması
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git