27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 659 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt tüketimini artırmak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Sola mecburi yönü
B
Sola tehlikeli devamlı virajı
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Tünele yaklaşıldığını
Soru 3
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Solunum durması
B
Damar tıkanması
C
Tam tıkanma
D
Kısmi tıkanma
Soru 4
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durup beklemeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 5
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Kan dolaşımını yavaşlatmak
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 6
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 7
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Şok pozisyonunda yatırılması
C
Temiz hava almasının sağlanması
D
Soğuk içecekler içirilmesi
Soru 8
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Solunumu
B
Dolaşımı
C
Diş eti kanaması
D
Bilinci
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Cam suyu
D
Fren hidroliği
Soru 10
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akünün boşalması
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 12
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Dirsek
C
El bileği
D
Kafatası
Soru 14
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 15
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
5
B
10
C
20
D
15
Soru 16
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
D
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
Soru 17
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Asit ilave edilmeli
D
Hava filtresi değiştirilmeli
Soru 18
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 19
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Fren hidroliğinin bitmesi
C
Akünün boşalması
D
Yağın azalması
Soru 20
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 21
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 22
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekme halatı
B
Takograf
C
Emniyet kemeri
D
Boyun korsesi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss518
B
ss519
C
ss520
D
ss517
Soru 24
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 25
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
C
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
D
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Soru 26
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 27
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Takip mesafesinin azaltılması
B
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
Soru 28
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Araç trafiğine kapalı yolu
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Sağlık şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 31
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss523
B
ss522
C
ss521
D
ss524
Soru 32
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
50
C
40
D
30
Soru 33
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp krizi
D
Kalp spazmı
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 35
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
70
B
80
C
50
D
30
Soru 36
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 37
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Soru 38
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Hızını azaltması
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss510
C
ss511
D
ss508
Soru 41
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Doğru gitmeli
C
Geriye Dönmeli
D
Sola dönmeli
Soru 42
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Frenlerden ses gelir
B
Araç bir tarafa çeker
C
Fren pedalı sertleşir
D
Fren hidroliği azalır
Soru 43
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
B
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
C
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
D
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Direksiyon
C
Diferansiyel
D
Amortisör
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss446
B
ss447
C
ss448
D
ss507
Soru 48
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Bacak
B
Kol
C
Boyun
D
Göğüs
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss557
C
ss514
D
ss516
Soru 50
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git