27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 113 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Azami hız sınırını aşmışsa
Soru 2
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 3
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 4
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 5
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss511
B
ss510
C
ss509
D
ss508
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Motorlu araç sahibi olma şartı
B
Sağlık şartı
C
Eğitim ve sınav şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola mecburi yönü
B
Tünele yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajı
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 9
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Takip mesafesinin azaltılması
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru 10
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
20
C
30
D
50
Soru 11
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Araçların muayenesini yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss518
B
ss519
C
ss520
D
ss517
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Beklemeli
C
Doğru gitmeli
D
Geriye Dönmeli
Soru 15
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 16
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss523
D
ss521
Soru 17
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Durup beklemeli
D
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Soru 18
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Hızını azaltması
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 19
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
D
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Öndeki taşıtı geçme yasağını
B
Geçme yasağı sonunu
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 21
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
10
B
5
C
20
D
15
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss516
C
ss557
D
ss514
Soru 23
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
C
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 25
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekme halatı
B
Boyun korsesi
C
Emniyet kemeri
D
Takograf
Soru 26
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
70
B
50
C
80
D
30
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git