27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 56 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 2
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 3
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Çekme halatı
C
Boyun korsesi
D
Emniyet kemeri
Soru 4
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 5
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss509
C
ss511
D
ss510
Soru 7
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durup beklemeli
C
Durmadan geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 8
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Geriye Dönmeli
B
Beklemeli
C
Doğru gitmeli
D
Sola dönmeli
Soru 9
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 10
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
20
B
5
C
10
D
15
Soru 11
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 12
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
30
B
50
C
80
D
70
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Öğrenim şartı
C
Sağlık şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 14
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 15
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru 16
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. doğru II. yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss520
B
ss517
C
ss519
D
ss518
Soru 18
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss523
B
ss521
C
ss522
D
ss524
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Öndeki taşıtı geçme yasağını
B
Geçme yasağı sonunu
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 20
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 21
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss514
B
ss557
C
ss515
D
ss516
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Soru 24
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 25
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
40
C
30
D
50
Soru 26
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Tünele yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Sola tehlikeli devamlı virajı
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git