27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 677 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss518
B
ss520
C
ss517
D
ss519
Soru 2
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 3
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
80
B
30
C
70
D
50
Soru 4
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Araçların aynı şeritte seyretmesi
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss516
C
ss515
D
ss514
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Sağlık şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 8
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 10
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 11
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Hızını azaltması
Soru 12
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 13
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 14
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
C
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
D
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Soru 15
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss522
D
ss523
Soru 16
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss510
B
ss509
C
ss511
D
ss508
Soru 18
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Boyun korsesi
Soru 19
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola tehlikeli devamlı virajı
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Sola mecburi yönü
Soru 21
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Geriye Dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Beklemeli
Soru 22
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Öndeki taşıtı geçme yasağını
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 24
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 25
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 27
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durup beklemeli
C
Durmadan geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git