27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları
14 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 399 kez okundu.

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Geriye Dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Beklemeli
Soru 2
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
Soru 3
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Hızını azaltması
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 4
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Takograf
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 7
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 8
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 9
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C
Azami hız sınırını aşmışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 10
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Durup beklemeli
Soru 11
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 13
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
70
B
80
C
50
D
30
Soru 14
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss520
B
ss519
C
ss518
D
ss517
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola mecburi yönü
B
Tünele yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 17
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
30
C
50
D
40
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss510
C
ss509
D
ss511
Soru 19
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Sağlık şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 21
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 22
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 23
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss516
B
ss514
C
ss557
D
ss515
Soru 25
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 26
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Araç trafiğine kapalı yolu
C
Öndeki taşıtı geçme yasağını
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss523
D
ss521
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git