29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 172 kez okundu.

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Platin
C
Akü
D
Alternatör
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Radyatörün su sızdırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 3
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Bisiklet
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 4
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
112
C
177
D
185
Soru 5
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 6
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Aracın yükünün fazla olması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
D
Motorun yağ yakması
Soru 7
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Mide delinmesi
Soru 8
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Koma
C
Şok
D
Bayılmaz
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 10
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
Soru 11
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör beklemeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Traktör geri gitmeli
D
Otobüs beklemeli
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Akü kutup başının çıkartılması
B
Gaz pedalına basılması
C
Debriyaj pedalına basılması
D
Aracın kriko ile kaldırılması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Adalet Bakanlığı
D
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 14
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 15
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Katalitik konvertör
Soru 17
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürekli buzla ovulur
B
Hareketsiz kalması sağlanır
C
Sıcak uygulama yapılır
D
Kuvvetli masaj yapılır
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kendini üstün görmek
Soru 19
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sağa dönmesi
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sola dönmesi
D
U dönüşü yapması
Soru 20
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Kamyonet
C
Traktör
D
Otomobil
Soru 21
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Mide
C
Kalp
D
Yutak
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Atelle tespit
B
Rentek manevrası
C
Köprü tekniği
D
Kalp masajı
Soru 23
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 24
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
3 ve 4
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 4
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Solunum sesinin dinlenmesi
C
Soluk verişinin hissedilmesi
D
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
Soru 26
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Kasığın iç kısmına
B
Çene altına
C
Köprücük kemiğinin iç kısmına
D
Şakak bölgesine
Soru 27
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Tali yol
C
Şerit
D
Bölünmüş yol
Soru 28
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
45
C
35
D
65
Soru 29
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
4 numaralı aracın hızını artırması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
Soru 30
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Virajlarda
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 31
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
C
Şeridin sağdan daralacağını
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 32
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Sinyal lambası ikaz ışığı
D
Kısa farlar ikaz ışığı
Soru 33
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Park etmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 35
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Diş eti kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Kılcal damar kanaması
D
Atardamar kanaması
Soru 36
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Motor hararetinin çok yükseldiğini
B
El freninin çekili olduğunu
C
Yağ basıncının çok düştüğünü
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
Soru 37
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss496
C
ss493
D
ss495
Soru 39
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss504
B
ss505
C
ss506
D
ss503
Soru 43
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyu seviyesini göstermek
B
Antifriz seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 44
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın yük ve teknik özelliği
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Aracın muayene tarihi
Soru 46
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Sürücü Sertifikası
C
Sürücü Belgesi
D
Katılım Belgesi
Soru 47
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 48
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Park etmek
Soru 50
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Boyun omurlarında hasar olanlarda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git