29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 320 kez okundu.

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Şeridin sağdan daralacağını
Soru 2
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
177
B
185
C
112
D
110
Soru 3
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Bisiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 4
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiğinin iç kısmına
B
Şakak bölgesine
C
Kasığın iç kısmına
D
Çene altına
Soru 5
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Yağ basıncının çok düştüğünü
B
El freninin çekili olduğunu
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
Soru 6
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Aracın yükünün fazla olması
B
Motorun yağ yakması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Akü kutup başının çıkartılması
C
Aracın kriko ile kaldırılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 8
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 9
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Şerit
D
İki yönlü yol
Soru 10
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Soğutma suyu seviyesini göstermek
D
Elektrolit seviyesini göstermek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 12
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum sesinin dinlenmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Soluk verişinin hissedilmesi
D
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
Soru 14
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Platin
B
Alternatör
C
Sigorta
D
Akü
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Park etmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 16
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
45
C
55
D
65
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 18
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss496
C
ss494
D
ss495
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
Soru 21
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Sürücü Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Atelle tespit
B
Rentek manevrası
C
Kalp masajı
D
Köprü tekniği
Soru 23
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Kuvvetli masaj yapılır
D
Sürekli buzla ovulur
Soru 24
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 25
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 26
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Kalp
B
Yutak
C
Mide
D
Akciğer
Soru 27
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
Sağa dönmesi
C
U dönüşü yapması
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 29
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Görev hâli dışında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 30
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör beklemeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Traktör geri gitmeli
D
Otobüs beklemeli
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Aracın muayene tarihi
D
Aracın yük ve teknik özelliği
Soru 32
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 33
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
B
Hız azaltmak için frene basması
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 34
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Diş eti kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Atardamar kanaması
D
Kılcal damar kanaması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss503
C
ss504
D
ss505
Soru 36
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 38
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Sağa ve sola dönüşlerde
B
Virajlarda
C
Şerit değiştirmelerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 39
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Kamyonet
C
Traktör
D
Otomobil
Soru 40
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılmaz
C
Koma
D
Şok
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz manifoldu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Katalitik konvertör
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Park etmeyi
C
Sola dönmeyi
D
Sağa dönmeyi
Soru 43
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
Soru 44
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Sinyal lambası ikaz ışığı
D
Kısa farlar ikaz ışığı
Soru 45
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 46
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 47
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Mide delinmesi
C
Şiddetli baş yaralanması
D
Dalak yırtılması
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Debriyajın kaçırması
C
Radyatörün su sızdırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 49
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C
Solunum güçlüğü olanlarda
D
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 50
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 3
B
3 ve 4
C
1 ve 2
D
2 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git