29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 635 kez okundu.

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Solunum sesinin dinlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendini üstün görmek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss494
C
ss495
D
ss496
Soru 4
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
C
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Katalitik konvertör
C
Emme manifoldu
D
Egzoz manifoldu
Soru 6
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 7
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağı seviyesini göstermek
B
Antifriz seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 8
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Park etmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 10
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 11
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 12
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Kalp
B
Akciğer
C
Yutak
D
Mide
Soru 13
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Görev hâli dışında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 14
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
3 ve 4
B
2 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 15
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Platin
C
Sigorta
D
Alternatör
Soru 16
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Kılcal damar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 17
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 18
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 20
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 21
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 23
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Motor hararetinin çok yükseldiğini
B
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
C
Yağ basıncının çok düştüğünü
D
El freninin çekili olduğunu
Soru 24
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Aracın yükünün fazla olması
D
Motorun yağ yakması
Soru 25
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
C
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Rentek manevrası
B
Köprü tekniği
C
Kalp masajı
D
Atelle tespit
Soru 28
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
55
C
35
D
45
Soru 29
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 30
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Tali yol
B
Şerit
C
İki yönlü yol
D
Bölünmüş yol
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 32
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Belgesi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 34
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Mide delinmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
B
Bujilerin yeni olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 36
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
177
C
112
D
185
Soru 37
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss503
B
ss505
C
ss506
D
ss504
Soru 39
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Sürekli buzla ovulur
D
Kuvvetli masaj yapılır
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Park etmeyi
B
Sola dönmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sağa dönmeyi
Soru 41
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiğinin iç kısmına
B
Çene altına
C
Şakak bölgesine
D
Kasığın iç kısmına
Soru 42
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Kısa farlar ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Sinyal lambası ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Gaz pedalına basılması
B
Debriyaj pedalına basılması
C
Aracın kriko ile kaldırılması
D
Akü kutup başının çıkartılması
Soru 44
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayılmaz
B
Şok
C
Kansızlık
D
Koma
Soru 45
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Virajlarda
B
Şerit değiştirmelerde
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 46
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sağa dönmesi
D
Sola dönmesi
Soru 47
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 48
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Traktör beklemeli
D
Otobüs beklemeli
Soru 49
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Görüş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git