29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 130 kez okundu.

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Aracın yükünün fazla olması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Motorun yağ yakması
D
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
B
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Katalitik konvertör
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 4
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
177
B
110
C
185
D
112
Soru 5
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Kuvvetli masaj yapılır
C
Sıcak uygulama yapılır
D
Sürekli buzla ovulur
Soru 6
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Çene altına
B
Köprücük kemiğinin iç kısmına
C
Kasığın iç kısmına
D
Şakak bölgesine
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss496
C
ss495
D
ss494
Soru 8
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 9
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyu seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Antifriz seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
Soru 11
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru 12
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
35
C
45
D
65
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs beklemeli
B
Traktör geri gitmeli
C
Traktör beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 15
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
U dönüşü yapması
C
Aynı yönde ilerlemesi
D
Sağa dönmesi
Soru 16
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Bisiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 17
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Tali yol
B
Bölünmüş yol
C
Şerit
D
İki yönlü yol
Soru 18
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 19
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 20
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Sigorta
C
Platin
D
Akü
Soru 21
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 22
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koma
B
Bayılmaz
C
Kansızlık
D
Şok
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Gaz pedalına basılması
B
Debriyaj pedalına basılması
C
Akü kutup başının çıkartılması
D
Aracın kriko ile kaldırılması
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Sağa dönmeyi
C
Sola dönmeyi
D
Park etmeyi
Soru 25
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 26
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 27
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
4 numaralı aracın hızını artırması
D
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru 28
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Motor hararetinin çok yükseldiğini
B
El freninin çekili olduğunu
C
Yağ basıncının çok düştüğünü
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Rentek manevrası
B
Atelle tespit
C
Kalp masajı
D
Köprü tekniği
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 31
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Şeridin sağdan daralacağını
Soru 32
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 33
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Sürücü Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 34
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Otomobil
B
Traktör
C
Motosiklet
D
Kamyonet
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Soluk verişinin hissedilmesi
C
Solunum sesinin dinlenmesi
D
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın muayene tarihi
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
Soru 37
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Dalak yırtılması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Şiddetli baş yaralanması
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendini üstün görmek
Soru 39
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Mide
B
Yutak
C
Kalp
D
Akciğer
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Yakıt borularının uzun olması
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Soru 41
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 42
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 43
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Kısa farlar ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Park etmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 45
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 46
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Diş eti kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Atardamar kanaması
Soru 47
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 2
B
3 ve 4
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 48
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Virajlarda
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss503
B
ss504
C
ss505
D
ss506
Soru 50
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git