29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları
19 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 745 kez okundu.

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 2
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Dalak yırtılması
C
Mide delinmesi
D
Göğüs zedelenmesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss504
C
ss503
D
ss505
Soru 4
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss495
C
ss494
D
ss496
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz manifoldu
B
Katalitik konvertör
C
Emme manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 8
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sıcak uygulama yapılır
B
Sürekli buzla ovulur
C
Kuvvetli masaj yapılır
D
Hareketsiz kalması sağlanır
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Köprü tekniği
B
Kalp masajı
C
Rentek manevrası
D
Atelle tespit
Soru 10
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
35
C
65
D
55
Soru 11
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Şerit
D
İki yönlü yol
Soru 12
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Platin
B
Sigorta
C
Akü
D
Alternatör
Soru 13
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
C
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 14
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Kasığın iç kısmına
B
Şakak bölgesine
C
Çene altına
D
Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 15
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Tehlikeli madde taşıyan araç
B
Motosiklet
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Bisiklet
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Virajlarda
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Park etmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 18
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör beklemeli
B
Traktör geri gitmeli
C
Otobüs beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 19
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Sürücü Belgesi
C
Sürücü Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 21
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 22
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
3 ve 4
Soru 23
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Mide
C
Yutak
D
Kalp
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın yük ve teknik özelliği
B
Görüş
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Aracın muayene tarihi
Soru 25
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 26
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
177
B
112
C
185
D
110
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 28
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Bujilerin yeni olması
Soru 30
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Kılcal damar kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Diş eti kanaması
D
Atardamar kanaması
Soru 31
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Traktör
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 32
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Isıtma bujilerinin arızalanması
B
Debriyajın kaçırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Radyatörün su sızdırması
Soru 34
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayılmaz
B
Kansızlık
C
Koma
D
Şok
Soru 35
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Soluk verişinin hissedilmesi
B
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
C
Deri renginin gözlenmesi
D
Solunum sesinin dinlenmesi
Soru 38
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Görev hâli dışında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 39
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sağa dönmesi
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sola dönmesi
D
U dönüşü yapması
Soru 40
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 41
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Soğutma suyu seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Elektrolit seviyesini göstermek
Soru 42
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Yağ basıncının çok düştüğünü
B
El freninin çekili olduğunu
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
Soru 43
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Sinyal lambası ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Kısa farlar ikaz ışığı
Soru 44
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Motorun yağ yakması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 45
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Park etmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sağa dönmeyi
Soru 46
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Akü kutup başının çıkartılması
C
Aracın kriko ile kaldırılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 49
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 50
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git