29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları
15 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 656 kez okundu.

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 2
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru 3
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 4
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
C
Şeridin sağdan daralacağını
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 5
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
3 ve 4
Soru 6
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
65
C
35
D
45
Soru 7
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Rüzgârlık ve boyun korsesi
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Park etmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss493
C
ss496
D
ss495
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss504
C
ss503
D
ss505
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Virajlarda
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Sağa ve sola dönüşlerde
Soru 13
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Eğitim Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 14
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 15
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 16
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
C
Şehirler arası kara yollarında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 18
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I ve III
Soru 19
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
B
Hız azaltmak için frene basması
C
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Sağa dönmeyi
C
Park etmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 22
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru 23
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Bölünmüş yol
B
İki yönlü yol
C
Şerit
D
Tali yol
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Kendini üstün görmek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 25
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Traktör
D
Motosiklet
Soru 26
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sağa dönmesi
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sola dönmesi
D
U dönüşü yapması
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın muayene tarihi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git