7 Ekim 2017 Trafik Soruları

7 Ekim 2017 Trafik Soruları
20 Mayıs 2018 tarihinde eklendi, 148 kez okundu.

7 Ekim 2017 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

7 Ekim 2017 Trafik Soruları

Tebrikler - 7 Ekim 2017 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Gerekli hâllerde durması
B
Varsa sığınma cebine girmesi
C
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Aracını sağ kenara yanaştırması
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
soru733
B
soru732
C
soru731
D
soru730
Soru 3
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Şerit
B
Ayırıcı
C
Ada
D
Banket
Soru 4
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
B
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
C
İdari para cezası verilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 5
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
I ve II.
D
II, III ve IV.
Soru 6
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
80
D
90
Soru 7
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I
D
II ve III.
Soru 8
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koruma başlığı
B
Çocuk bağlama sistemleri
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Yangın söndürme cihazı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
C
Motor gücü yüksek araç kullanılması
D
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
B
Dere yataklarından kum alınması
C
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
D
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
Soru 11
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
soru655
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Yol yardımını
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Aracın servise götürüleceğini
Soru 12
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru111
A
2 - 1 - 3 - 4
B
3 - 1 - 2 - 4
C
2 - 3 - 4 - 1
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Kamu hizmeti taşıtı
B
Organ nakil araçları
C
Umum servis araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yapmak
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 15
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
soru641
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 16
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 17
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
soru987
A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
2, 3 ve 4
D
2 ve 3
Soru 18
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Servis bakımlarının
B
Mali sorumluluk sigortasının
C
Kasko sigortasının
D
Araç teknik muayenesinin
Soru 19
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
ss483
A
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
B
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
C
Hızını artırmalı
D
Önündeki aracı geçmeli
Soru 20
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Yakını gösteren ışıklar
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Sis ışıkları
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 21
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 22
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
I ve IV.
B
I, II ve III.
C
II ve III.
D
II, III ve IV.
Soru 23
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
s142
B
s140
C
s143
D
s141
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git